הקמצן
הקמצן

תאטרון הבימה

הקמצן
הקמצן

תאטרון הבימה

הקמצן
הקמצן

תאטרון הבימה

הקמצן
הקמצן

תאטרון הבימה

1/36